VVD leden kiezen vrouw als lijsttrekker

Maandag 28 augustus jl. is mevrouw Addy Rijerkerk-Andriesen benoemd als lijsttrekker van het Lokaal Netwerk VVD Goeree-Overflakkee. Addy is als kandidaat lijsttrekker voorgedragen door het bestuur. Na het geven van een goed betoog over de invulling van fractiesamenwerking, speerpunten uit het nieuwe verkiezingsprogramma en haar visie op het uitdragen van het liberale geluid, is zij door een zeer ruime meerderheid van de leden verkozen tot lijsttrekker.


Addy Rijerkerk-Andriesen is een ervaren en gewaardeerd raadslid van gemeente Goeree-Overflakkee. Naast haar twaalfjarige ervaring als raadslid zet zij zich binnen het Lokaal Netwerk in voor o.a. PR, verkiezingsprogramma en ledenwervering. Met haar enthousiasme heeft zij al menig burger weten te bereiken. Zoals zij zelf tijdens de ALV zei: ‘Laat mij het bindmiddel zijn tussen verschillende mensen met verschillende achtergronden uit verschillende streken’.


Wij zijn verheugd dat VVD Goeree-Overflakkee een vrouw als lijsttrekker heeft. Met het op 22 mei 2017 aangenomen Kaderstellend Advies heeft het bestuur samen met de leden een nieuwe koers ingeslagen. Een koers waarbij doorstroming en een evenwichtigere man/vrouw verdeling binnen de fractie meer de nadruk heeft gekregen. De benoeming van Addy tot lijsttrekker past volgens het bestuur bij deze nieuwe koers. Als Lokaal Netwerk streven wij naar een liberaal eiland voor zowel burger als ondernemer, met goede verbindingen op provinciaal en landelijk niveau.