Schriftelijke vragen Nieuwjaarsparty in De Staver

Naar aanleiding van gesprekken met betrokken jongeren zijn er schriftelijke vragen door Addy Rijerkerk gesteld aan het college over het reilen en zeilen tijdens de Nieuwjaarsparty van afgelopen 1 januari in De Staver.

VKGO heeft over dit zelfde onderwerp mondelinge vragen gesteld. In de raadsvergadering van 11 januari jl. zijn deze vragen gezamenlijk behandeld door de burgemeester.  Er komt een evaluatie over het feest. Wordt vervolgd!